Kategorie: Kontaktní čočky

Léčba krátkozrakosti a dalekozrakosti kontaktními čočkami

Léčba krátkozrakosti a dalekozrakosti kontaktními čočkamiKontaktní čočky jsou optické pomůcky, které se nosí přímo na oku za účelem korekce zraku při očních vadách jako je například krátkozrakost a dalekozrakost.

1

Kontaktní čočky jsou optické korekční pomůcky, které leží přímo na rohovce, od které jsou odděleny jen tenkou vrstvou slzného filmu. Zakřivení přední plochy rohovky je nahrazeno zakřivením přední plochy kontaktní čočky. V dnešní době představují kontaktní čočky nejen kosmetické řešení refrakčních vad, ale pro mnohé uživatele je nošení kontaktních čoček jediný způsob, který umožňuje optimální vidění a binokulární spolupráci obu očí. Kontaktní čočky můžeme dělit podle rozličných kritérií.

Tvrdé kontaktní čočky

  • Tvrdé – pro plyny nepropustné (z PMMA materiálu)
  • Tvrdé plynopropustné (z RGP materiálu)

Měkké kontaktní čočky

  • S nízkým obsahem vody, 35 – 45%
  • Se středním obsahem vody, 45 – 60%
  • S vysokým obsahem vody, 65 – 90%

Tvrdé kontaktní čočky

2

První kontaktní čočky byly vyrobené ze skla. První umělou hmotou byt polymetylmetakrylát – PMMA. Pevný a dokonale průhledný materiál zajišťuje vynikající optickou kvalitu a trvanlivost. Obsah vody je nižší než 2%. Aplikace je obtížnější než u měkkých kontaktních čoček ( náročnější na shodu zakřivení přední plochy rohovky a zadní plochy čočky ). Pevnost materiálu umožňuje dobrou korekci rohovkového astigmatismu a keratokonu. Čištění je relativně jednoduché. Nevýhodou je nutná několikadenní postupná adaptace.

Tvrdé čočky propustné pro plyny se vyrábějí z tvrdých nebo polotvrdých materiálů propustných pro plyny. Materiálem pro tyto čočky je butyrát acetátcelulózy ( CAB ) a silikon zkřížený s PMMA. Poloměkké čočky jsou vyrobené ze silikonu a fluoropolymeru. Propustnost pro kyslík a CO2 zajišťuje dobrou snášenlivost.

Měkké kontaktní čočky

4

Základním materiálem pro výrobu měkkých kontaktních čoček je hydroxyetylmetakrylát – HEMA. Měkkost materiálu a vysoký obsah vody zajišťuje vysokou snášenlivost a rychlou adaptaci. Jemnost materiálu a tvarová přizpůsobivost omezuje korekci astigmatismu nad +1D. Křehkost materiálu znesnadňuje čištění a sterilizaci. V současné době jsou nejnovějšími materiály, ze kterých se vyrábí měkké kontaktní čočky, silikonové hydrogely. Jedná se v podstatě o hybridní materiály – kombinace hydrogelů s plynopropustnými materiály. Z tohoto materiálu jsou vyráběny kontakní čočky pro kontinuální nošení. Mírný pohyb správně aplikované čočky je nutný pro výměnu slzného filmu mezi čočkou a rohovkou. Mechanická komprese cév při limbu může přispívat ke vzniku rohovkové vaskularizace. Vyrábí se odstředivým litím nebo soustružením.

Měkké kontaktní čočky lze využít ke korekci krátkozrakosti, dalekozrakosti, astigmatismu, anizometropie, ale i pro korekci presbyopie, kde používáme speciální typy kontaktních čoček.

Správná volba dioptrické mohutnosti kontaktních čoček

U sférické korekci volíme kontaktní čočku shodné optické mohutnosti s určenou nejvhodnější brýlovou čočkou. Při nutnosti volby kontaktní čočky vyšší optické mohutnosti je nutno zohlednit vzdálenost pomůcky od vrcholu rohovky. Potřebnou výslednou hodnotu lze určit pomocí příslušných tabulek, nebo ze vztahu: S´KČ = S´B / 1 – ( ?d * S´B ), d… vzdálenost zadní plochy korekčního členu od vrcholu přední plochy rohovky.

Při aplikaci torických kontaktních čoček (korekce astigmatismu) vycházíme z přesné brýlové korekce, protože ve většině případů nelze ověřit vizus se zkušební kontaktní čočkou (pro velké množství kombinací sph. – cyl. hodnot, os, poloměrů křivostí). Danou sph. – cyl. kombinaci převedeme na kombinaci cyl. – cyl. Pro případné jednotlivé cyl. hodnoty vyšší +/- 4D použijeme výše uvedený vztah a po zohlednění vzdálenosti d zpětně převedeme hodnotu požadované korekce na sph. – cyl. zápis. Osa naměřené brýlové korekce se mění v případě rotace zkušební kontaktní čočky na oku vždy v protisměru rotace.

Zdroj informací: Simona Procházková (Bakalářská Práce)


Komentáře jsou automaticky uzavřeny 720 dnů po vydání článku.
Vydáno: 5.8.2013 | 
Přečteno: 4085x | 
 | Hodnocení:

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.


Nové články

Naši partneři

Rubriky článků