Kategorie: O lidském oku

Akomodace - schopnost oka vidět ostře

Akomodace představuje schopnost oka vidět ostře předměty na různou vzdálenost. Jde tedy o schopnost měnit optickou mohutnost čočky tak, aby ostrý obraz předmětu, nacházející se v různé vzdálenosti před okem, zůstal trvale ostře zobrazen v rovině sítnice.

1

Zjednodušeně lze říci, že při akomodaci dochází k stahu vláken ciliárního svalu, což vede k uvolnění čočky a tím ke změně poloměru zakřivení. Celý proces je však složitější. Základní biomechanické a anatomické změny v průběhu akomodace jsou následující: kontrakce ciliárního svalu, ciliární sval s cévnatkou i zadní částí ciliárního závěsu se posune asi o 0,5 mm dopředu, přední část zonulárního závěsu se uvolní.

Elastická čočka a její pouzdro se zaoblí a zvýší lomivost, protože se ekvatoriální průměr čočky zmenší o 0,4 mm, přední pól čočky se posune o 0,3 mm dopředu a změní poloměr zakřivení z 11 na 5,5 mm, zadní pól se posune o 0,15 mm dopředu a změní poloměr zakřivení z 5,18 na 5,05 mm. Centrální tloušťka čočky se zvýší o 0,36 až 0,58 mm a v důsledku gravitace čočka poklesne o 0,3 mm.

2
Činnost akomodace tak především ovlivňují dva faktory: schopnost čočky měnit tvar a síla ciliárního svalu. Schopnost čočky měnit tvar (fyzikální deformace čočky – stlačitelnost, elasticita) označujeme jako fyzickou akomodaci. Kontrakční sílu ciliárního svalu pak označujeme jako fyziologickou akomodaci.

Akomodaci ovlivňuje řada dalších faktorů a to jak optických (sférická a chromatická aberace, astigmatismus), tak i neoptických (velikost, vzdálenost předmětu). Vliv má také nálada, vůle, ale i osvětlení a kontrast.

Akomodační šíře

3

Rozmezí, ve kterém vidí oko jednotlivé body ostře je ohraničeno tzv. dalekým a blízkým bodem, mezi nimiž se nachází akomodační interval. Daleký bod R (punctum remotum) je bod ležící na optické ose, který se zobrazí na sítnici oka při minimální akomodaci. Blízký bod P (punctum proximum) je bod ležící na optické ose, který se zobrazí na sítnici při maximální akomodaci.

Rozdíl statické (klidové) a dynamické (maximální) refrakce udává akomodační šíři AŠ. Akomodační šíři vyjadřujeme v dioptriích a je rovna rozdílu reciproké hodnoty vzdálenosti dalekého a blízkého bodu. Jde tedy o největší možný nárůst refrakční síly oka dosažitelný akomodací.

Akomodační šíře od 5 let progresivně klesá, a to asi o 0,3D za rok. Zatímco v 10 letech je velikost akomodační šíře rovna asi 13,5D, tak v 52 letech je již prakticky nulová.

Zdroj informací: Diplomová práce Bc.Šárky Trnečkové (Za odkaz děkuji Dušanu Koutníkovi)
Vydáno: 27.8.2010 | 
Přečteno: 5724x | 
 | Hodnocení:Komentáře jsou automaticky uzavřeny 720 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.


Nové články

Naši partneři

Rubriky článků