Kategorie: Zákroky

Laserový zákrok - rizika a problémy o kterých mnoho lidí neví

Laserový zákrok - rizika a problémy o kterých mnoho lidí nevíRefrakční chirurgický zákrok je poměrně velký zásah do očí nemocného člověka. Laserovým paprskem se upravuje povrch rohovky, mění se její zakřivení a optická mohutnost. Rohovka spolu s čočkou je optická soustava o 60ti dioptriích.

Nebezpečí laserového refrakčního zákroku

1

Refrakční laserový zákrok je relativně velký zásah do očí nemocného člověka. Laser upraví zakřivení rohovky a tím změní její optickou mohutnost. Existují však nějaké kompikace při/po zákroku? Ano existují, a není jich málo. Největší riziko představuje proces při seřezávání lamely (flapu) u metody lasik, kdy se nástrojem zvaný mikrokeratom částečně seřízne lamela silná 130-160mikronů. Mikrokeratom přeruší nervy do centrální části rohovky a tím naruší slzný film.

Komplikace s lamelou (flapem)

Vada » důsledek Příčina Možnost nápravy
Nerovnoměrná lamela ("Irregular flap"). Při zpětném přiklopení na sebe jednotlivé nerovnosti nemusí přesně navazovat » Nepravidelný astigmatismus. Nerovnoměrný pohyb mikrokeratomu při odřezávání lamely, nebo špatně seřízený mikrokeratom. Brýlemi, šástečně tvrdou KČ, opětovné seříznutí flapu.
Neúplná lamela (Incomplete flap). Špatně seřízený mikrokeratom. Opětovně seřídit mikrokeratom.
Odříznutí lamely » špatně orientovaná lamela při zpětném přiklopení ("Misalignment of the flap") nebo decentrace lamely » nepravidelný astigmatismus ("Induced astigmatism"). Špatně seřízený mikrokeratom. Opětovné seříznutí flapu.
Lamela příliš tenká, nedostatečná zručnost operatéra nebo nevhodný nástroj na přikolpení a zahlazení lamely » Nerovná (skrčená, zvlněná) lamela ("Corneal Folds/Striae/Wrinkles") » duchy ("Ghosts"). Nedostatečná zručnost operatéra. Opětovné seříznutí flapu
Lamela příliš silná » Iatrogenic Keratectasia (Ectasia) Špatně seřízený mikrokeratom. V případě silné Ectasie pouze transplantace rohovky.
Nečistoty pod lamelou ("Interface debris"). Špatně seřízený mikrokeratom. Opětovné seříznutí flapu a vyčištění rohovky.

Komplikace po refrakčním zákroku

Vada » důsledek Příčina Možnost nápravy
Podkorigování/překorigování » Neostré vidění ("Blurry") Hojivá reakce rohovky je silnější/slabší, než se očekávalo. Reoperace, pokud to stav oka dovoluje.
Epitelial ingrowth Epitelial ingrowth: V některých případech po LASIKu začnou buňky epitelia prorůstat do prostoru mezi rohovkou a lamelou. Pokud se růst buněk nezastaví, vidění se zamlží a zdeformuje. Ve vážných případech může "epithelial ingrowth" vést k rozpouštění lamely a narušení buněk rohovkové tkáně (stroma) čímž dochází k trvalé ztrátě ostrosti (kvality) vidění ("visual acuity"). "Epithelial ingrowth" vyžaduje zvednout lamelu, a odstranit nežádoucí buňky, což prodlužuje dobu hojení včetně prodloužení období zhoršené kvality vidění.
Photophobia » Bolestivá světlocitlivost Rozptyl světla a třpyt (glare) na nerovnostech poLASIKových nepravidelnostech povrchu rohovky, slabý zápal (Low-grade inflammation). Sluneční brýle.
Infekce Během nářezu lamely mikrokeratomem nebo zvedání lamely se mohou rohovkové buňky uvolnit a způsobit dočasnou slepotu, dokud nedojde ke zhojení a je třeba použít narkotické prostředky ke zmírnění bolesti ke snížení vzniklé silné bolesti očí

Problémy závislé na použité laserové technologii

Vada » důsledek Příčina Možnost nápravy
Decentrace abladované oblasti » Nepravidelný astigmatismus Zastaralý typ laseru. Brýlemi.
Korigovaná (abladovaná) plocha je menší, než plně otevřená zornička » zhoršené noční vidění, potíže při nočním řízení vozu. Zastaralý typ laseru. Problém se ve dne neprojeví, protože zornička oka je úzká a paprsky prochází pouze zkorigovanou centrální oblastí. V noci se zornička oka rozšíří, paprsky prochází i nekorigovanou částí optického systému oka. Více osvětlení.
Zhoršené noční vidění (Halo, Glare) Použitá technologie laseru neodstraňuje aberace vyšších řádů. Více osvětlení.
Ztráta kontrastu Jedna z hypotéz zní, že část energie laseru pronikne pod abladovanou plochu do rohovkové tkáně (stroma) a naruší fibrily. Není.

Co se děje při seřezávání lamely...

2
  • Vložení zrcátka ("speculum") během přípravy operace natolik roztáhne víčka, že může dojít k poškození zdvihače ("levator") horního víčka. Toto, možná trvalé, poškození, známé jako "logophtalamos", může snížit frekvenci mrkání nebo způsobit pootevření víček ve spánku a tím zvýšit odpařování slz.
  • Umístění sacího kroužku ("sucction ring") na oční kouli ("limbus") pro stabilizaci oka před nářezem lamely přeruší tvorbu pohárových buněk ("goblet cells"). Tyto buňky jsou nezbytné pro udržování stabilního slzného filmu.
  • Proces odřezání lamely poškodí mnoho nervů, které dávají slzným žlázám ("lacrimal glands") pokyn k tvorbě slz. Podle jednoho odhadu je téměř 70% rohovkových nervů přerušeno během nářezu lamely. Toto přerušení způsobí, že se povrch oka stane "hypesthetic", problém také známý jako "Lasik-Induced Neurotrophic Epitheliopathy (LINE)" nebo "de-enervation".
  • Odstraněním (ablací) rohovky laserem dále ničí nervy. Hloubka ablace rohovky prohlubuje LINE. Podle jedné (citované, pozn. překl.) studie se citlivost rohovky ani po 6 měsících neobnoví na úroveň předoperačního stavu.
  • Laser mění zakřivení rohovky. V normálním, neoperovaném oku, zajišťuje shoda ("congruity") víčka a oční koule ("globe") stejnoměrnou distribuci slz během mrkání, takže smykové (střihové) síly ("forces of shear"), které mohou narušit slzný film, jsou udržovány na minimu. LASIK snižuje tuto shodu ("congruity"), čímž ztěžuje tvorbu a udržování souvislého slzného filmu.
  • LASIK způsobuje dočasnou pooperační mezeru mezi rohovkovou lamelou a lůžkem, která překáží přenosu buněk mezi těmito vrstvami a tím brání plnému znovuobnovení poškozených nervů.


Komentáře jsou automaticky uzavřeny 720 dnů po vydání článku.
Vydáno: 6.2.2013 | 
Přečteno: 84749x | 
 | Hodnocení:

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

, - odpovědět
avatar
Co znamena decentrace abladovane zony?
icon odpověděl(a)
Tomas-Smetka
Decentrace znamená vyoení laserovaného profilu.

Nové články

Naši partneři

Rubriky článků