Kategorie: Korekce očních vad, Zákroky

Lasik & femtolasik - výhody a nevýhody

Femtolasik a lasik jsou nejrozšířenější metody pro korekci očních vad.

Femtolasik a lasik jsou nejrozšířenější metody pro korekci očních vad. Některé kliniky preferují první metodu, jiné druhou. Princip obou zákroku popíši níže.

img

Tento článek již není informačně aktuální.

Femtolasik - řez lamely femtolaserem

Princip femtolasiku spočívá v tvorbě lamely na rohovce pomocí femtosekundového laseru a odstranění dioptrií excimerovým laserem. Femtolaser vytvoří cca. 100 mikrometrů pod povrchem rohovky miliony mikrobublinek a lékař odklopí lamelu (flap). Velkým nedostatkem je poměrně hrubě vytvořený řez o proti lasiku. Proto bývá odklopení někdy obtížné a výsledná ostrost ne příliš dobrá.

Lasik - řez lamely mikrokeratomem

Princip lasiku spočívá v tvorbě lamely na rohovce pomocí tzv. mikrokeratomu. Tento nástroj má zabudovaný oscilující nůž, který seřízne podobně jako u femtolasiku 100 mikrometrů rohovky = lamela (flap). Po odklopení lamely opět dojde k odstranění dioptrií excimerovým laserem.

SBK Lasik: velmi jemný povrch vlevo zvětšení 20x, vpravo 160xZdroj: Oční klinika Zlín
2


Femtolasik: nerovnosti a kolagenové ostrůvky často způsobují problémy s nadzvednutím rohovkové lamely vlevo zvětšení 20x, vpravo 160x. Zdroj: Oční klinika Zlín
1

Lasik & femtolasik - výhody a nevýhody

Výhody lasiku - dokonalý řez, lepší zraková ostrost, tloušťka lamely totožná s femtolasikem, rychlejší hojení.

Nevýhody lasiku - na oko je po dobu tvorby lamely vytvářen tlak, nutná erudice operatéra.

Výhody femtolasiku - řez je prováděn počítačem, není vytvářen tlak na oko, pro pacienta pohodlnější.

Nevýhody femolasiku - hrubý řez, občasné problémy s hojením oka, nesprávné pooperační vypnutí lamely, po zákroku světloplachost.

Klinika oční a estetické chirurgie Zlín

Klinika oční a estetické chirurgie Zlín a řada dalších klinik zatím vyčkávají. Dle jejich názoru jsou zatím femtosekundé lasery nedokonalé a mají řadu chyb.

Klinika oční a estetické chirurgie Zlín -V současné době o koupi femtolaseru neuvažujeme. Nynější generace femtolaserů nenabízí pacientům oproti kvalitnímu keratomu žádnou přidanou hodnotu, z našeho pohledu jde o marketingový produkt. Výrobci očních laserů museli přijít s něčím novým, excimerové lasery se již totiž prakticky neprodávají, trh je saturovaný. Stejně tak laserová pracoviště, pokud se nově zavádějí nebo se chtějí nějak z konkurenčních důvodů odlišit, tak staví na femtolaserech.. A to dle zásady není důležité jaké to je, ale jak to vypadá. Tento laser v současné podobě moc nového nepřináší, v zásadě jen vyšší cenu pro pacienta, protože se musí zaplatit pořizovací náklady na přístroj a na spotřební materiál při operaci, navíc současná generace femtolaserů nedokáže vytvořit natolik kvalitní lůžko na rohovce po odklopení lamely jako kvalitní keratom (např. Moria). Navíc je procedura delší, bolestivější a zatížena řadou komplikací, o kterých se příliš nemluví, jako jsou sterilní záněty, otoky lamely, delší hojení a projasňování rohovky atd. Pro kvalitní korekci dioptrické vady je však kvalita lůžka rohovky zásadní, protože až ta je teprve ecximerovým laserem tvarovaná při odstraňování dioptrické vady. Pokud je nerovná, pak je i přetvarování rohovky nerovné. Velmi laicky pro o představu: útržek od složenky můžeme odtrhnout podle naznačených perforací (tak funguje femto- v rohovce se vytvoří bublinky, které se vzájemně špátlí propojí), nebo uříznout ostrým nástrojem jako je břitva. Porovnejte kvalitu okraje. Jeden je hrbolatý, roztřepený, druhý ostrý. Femtolasery mají nepochybně budoucnost, ale jak přiznávají výrobci, opravdu kvalitní přístroje budou k dispozici tak za 3-4 roky. Nyní jsou femtolasery na technologické úrovni asi takové, na jaké byly excimerové lasery před 5-7 roky.“

Vydáno: 24.2.2011 | 
Přečteno: 5978x | 
 | Hodnocení:Komentáře jsou automaticky uzavřeny 720 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.


Nové články

Naši partneři

Rubriky článků