Kategorie: Korekce očních vad, Dětské oči

Šilhání (strabismus) u dětí

Šilhání (strabismus) u dětíJedním z nejčastějších problémů očí u dětí je šilhání - strabismus. Objeví se asi u 7% všech dětí a třikrát častěji se vyskytuje u předčasně narozených dětí. Přibližně třetina případů strabismu se objeví v prvním roce života.

O co jde u šilhání

Název strabismus pochází z řeckého slova strabos, což znamená křivý. Pokud jsou oči v pořádku, tak jsou při přímém pohledu do dálky v rovnoběžném postavení. Jakákoliv odchylka od tohoto postavení se nazývá šilhání - strabismus. Rovnoběžné postavení a pohyblivost očí všemi směry zajišťují vnější oční svaly. Pokud některý z těchto svalů nefunguje správně, zapříčiňuje to zabíhání oka, šilhání.

Šilhání není jen kosmetická vada, ale je doprovázeno i poruchou zraku. Nesymetrické postavení znemožňuje správnou spolupráci očí a vzniká tupozrakost (amblyopie) šilhající oka. Šilhající oko zaostane ve vývoji. U šilhající oka se obraz vytváří na jiném místě a proto je méně kvalitní. Mozek, aby se vyhnul dvojímu vidění, tento obraz potlačuje a vznikne tupozrakost.

Jiné příčiny strabismu

Kromě ne úplně dobré funkce očních svalů mohou být příčinou šilhání:

  • přítomnost refrakční vady - krátkozrakost, dalekozrakost nebo astigmatismus,
  • některé oční onemocnění, například onemocnění sítnice nebo onemocnění čočky.

Kdy se šilhání objeví

V kterémkoli období dětského věku. Občasné zabíhání očí hned po narození až do šestého měsíce života však může být fyziologické, neboť v tomto věku u dětí neexistuje ještě žádná spolupráce očí. Od šestého měsíce života se postupně vyvíjí spolupráce očí a úroveň vidění, ale až v 5. roce života se dosáhne stupně vidění dospělého člověka.

Zvláštní skupinu tvoří šilhající děti s neurologickým onemocněním, jako například dětská mozková obrna nebo jiná onemocnění centrálního nervového systému.

Oční doktoři vyjadřují přesvědčení, že dítě, které šilhá, nestačí vyšetřit až po roce života. Pokud rodič zjistí u dítěte jakoukoliv odchylku od normy v očních projevech, po konzultaci s dětským lékařem, by měl co nejdříve vyhledat očního lékaře. Ten po vyšetření stanoví diagnózu a zvolí postup léčby.

Léčba strabismu

Zraková ostrost šilhající oka je nízká, proto se dítě může cítit méněcenné. Je důležité začít léčení už v útlém věku a zjistit příčinu šilhání. Léčbu v principu lékaři rozdělují na:

Klasickou metodu

Cílem je upravit svalovou koordinaci, upevnit pohyblivost svalu postiženého oka a zabránit "lenosti" šilhajícího oka. Při této léčbě jsou důležité brýle, cvičení okohybných svalů, zakrývání zdravého oka a tím nucení šilhající oka pracovat. Při dioptrické chybě je potřeba nosit brýle trvale. Nezbytné je zabránit vzniku tupozrakosti - zakrýváním nešilhajícího oka okluzorem. Tím nutíme dítě, aby se koukalo slabším okem. Čím více je šilhající oko zrakově namáháno, tím je větší předpoklad úpravy zrakové funkce.

Chirurgickou metodu

Pokud se nedosáhne dostatečný úspěch konzervativními postupy, je nutná chirurgická léčba. Operací se zmenší velikost úchylky, ale nelze jí odstranit tupozrakost. Ale zlepší se podmínky pro její léčbu.

Chirurgickou léčbu není možné udělat laserem. Při operaci se používá klasická metoda. Dítě musí být v celkové anestezii a musí být krátce hospitalizováno. Vystihnout přesnou úpravu svalu tak, aby se dosáhlo středové postavení zorničky je někdy napoprvé těžké. Dělá se vždy menší úprava, aby se nevytvořilo šilhání opačným směrem.

Operaci je vhodné provést až po 18. roku života, kdy je odchylka jistá a je s jistota, že postavení oka se již nebude věkem měnit.

Rady pro rodiče

Už po narození si u dítěte z očního hlediska je třeba všímat:

  • reakce dítěte na zrakové podněty, a to i bez zvukového efektu. Je vhodné porovnat obě oči - realizuje se to zakrytím jednoho oka. Takto se zjistí stranový rozdíl ve vidění.
  • sledovat postavení a pohyblivost očí všemi směry. Úklona hlavy na stranu také může mít oční příčinu.
  • v případě pozitivní rodinné anamnézy, jako je výskyt šilhání nebo refrakční vady (krátkozrakost, dalekozrakost nebo astigmatismus) nebo jiné vrozené vady oka je vhodné co nejdříve jít na preventivní oční vyšetření.

VIDEO: Lasik femtoskundovým laserem VisuMax (NeoLASIK) u 11-leté holčičky s akomodativním šilháním

Vydáno: 23.6.2015 | 
Přečteno: 4631x | 
 | Hodnocení:Komentáře jsou automaticky uzavřeny 720 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.


Nové články

Naši partneři

Rubriky článků