Co vybrat pro léčbu očních rad? | OčníVady.cz

Co vybrat pro léčbu očních rad?

1

Zrakové vady jsou buď vrozené nebo získané. Vrozené oční vady bývají převážně dědičné nebo jsou k nim v rodině určité dispozice. Postupem věku však funkce oka většinou klesá, a tak přichází na pomoc léčba či korekce očních vad. V dětském věku při včasném zachycení odchylek od správného vidění, je možné vadu zcela vyléčit. Rodiče, děti a každý sám na sobě může pozorovat změny ve kvalitě vidění, a proto by vždy měla vést co nejdříve cesta k očnímu lékaři.

Dioptrické vady patří mezi nejčastější vady zraku

Mezi nejčastější zrakové vady patří vady dioptrické, které snižují schopnost oka zaostřit na dálku či na blízko. Jako korekce pak slouží brýle či kontaktní čočky.Brýle

Brýle dnes podtrhují osobnost a slouží jako módní doplněk. Přesto však můžou v daných situacích představovat jisté omezení – např. při sportování. Proto mohou být nahrazeny kontaktními čočkami.

Kontaktní čočky

Kontaktní čočky jsou spojeny s určitým pohodlím, ale nemusí být vhodné pro všechny a při dlouhodobějším nošení je možné, že vzniknou komplikace. Také aplikace kontaktních čoček, způsob jejich uchovávání a nákup roztoku nevyhovuje (nejen po stránce finanční) každému.

Léčba zrakových vad pomocí refrakční chirurgie

V současnosti je možné také díky novým technologiím a léčebným postupům oční vady nejen korigovat, ale také trvale odstranit pomocí refrakční chirurgie. Refrakční zákroky se snaží odstranit nebo snížit dioptrickou vadu ošetřením excimerovým laserem nebo nitroočními operacemi.

Léčba vad zraku pomocí laserové refrakční techniky

Laserový zákrok LASIK
2

Laserová léčebná centra jsou vybaveny nejmodernější laserovou refrakční technikou, která je schopna řešit téměř jakoukoliv oční vadu. Každý laserový přístroj rozlišuje nejen metodu a způsob řešení refrakčních vad, ale také možnosti jeho uplatnění. Veškeré laserové refrakční techniky využívají laserový paprsek k opracování rohovky. Liší se přípravou tkáně, hojením a pooperačním průběhem. Samozřejmě, že jednotlivé metody a laserová refrakční technika se volí vzhledem k individuálním potřebám pacienta.


Léčba zrakových vad pomocí aplikace nitroočních čoček

Laserové techniky mění zakřivení rohovky, ale kromě toho se používá u refrakčních vad také nitroočních čoček, které nahrazují čočku vlastní. Nitrooční čočky jsou vyrobeny z tzv. biokompatibilního materiálu příslušné dioptrické hodnoty, který je tělem dobře přijímán. Refrakční výměna čočky se hodí zejména pro lidi s vysokým stupněm krátkozrakosti a dalekozrakosti, kteří mají více jak čtyřicet let. Také je nutná aplikace nitroočních čoček u pacientů se šedým zákalem.

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.


Nové články

Naši partneři

Rubriky článků