Femtosekundový laser (femtolaser)

Femtosekundový laser je přísroj, který se oužívá na tvorbu lamely při refrakčním laserovém zákroku FemtoLASIK.

Jak funguje femtolaser

Femtolaser funguje následovně. Lékař, který vytváří lamelu zaměří femtosekundový laser na střed rohovky, přisaje se, vytvoří podtlak a v hloubce 100 mikrometrů odpaří tkáň. Na rozdíl od mikrokeratomu má femtolaser tu výhodu, že dokáže vytvořit předem definovanou sílu lamely, sklon a průměr.

Femtosekundový laser na videoklipu

Komentáře rss


, Unlock Your Passive In odpovědět
avatar
Dear Sir,

Discover the future of earning through our groundbreaking AI-powered Passive Income System! This innovative solution offers you an effortless way to generate passive income by leveraging the power of Artificial Intelligence to identify and capitalize on lucrative opportunities in real-time. Whether you're new to passive income or looking to diversify your portfolio, our system is designed to maximize returns with minimal effort on your part. Experience the simplicity of setting up, the thrill of watching your earnings grow, and the peace of mind that comes with secure, AI-driven investments. Don't miss out on this chance to transform your financial future. Contact us now to learn more and embark on your journey to financial freedom with AI!

learn More: https://hornoselectricos.online/PayPerCallAI/

Best regards,

Bill Cooper.

Nové články

Naši partneři

Rubriky článků