Refrakční výměna čočky | OčníVady.cz

Refrakční výměna čočky

1

Na rozdíl od laserových technik, které mění zakřivení rohovky, refrakční výměna čočky (Refractive LensExchange - RLE) mění dioptrickou sílu lidské čočky uložené uvnitř oka. V průběhu refrakční výměny čočky je pomocí ultrazvuku odstraněn obsah původní lidské čočky. Do původního lidského čočkového pouzdra je umístěn speciální implantát zvaný umělá nitrooční čočka. Nitrooční čočky jsou vyrobeny tzv. biokompatibilního materiálu - což znamená, že jsou tělem dobře přijímány a nevyžadují po operaci žádnou péči či údržbu. Dioptrická síla umělé nitrooční čočky umožňuje kvalitní vidění bez použití silných brýlí.Pro koho je refrakční výměna čočky nejvhodnější

Jaké jsou zvláštní výhody refrakční výměny čočky

Průběh operace - refrakční výměna čočky

Refrakční výměna čočky je procedura velmi podobná moderní operaci šedého zákalu. Operace se provádí ambulantně v dokonalém místním znecitlivění kapkami pod operačním mikroskopem na operačním sále. Oční chirurg zavádí do oka malým tunelovým incizním otvorem v rohovce mikrochirurgické nástroje. Po otevření předního pouzdra čočky je speciální ultrazvukovou sondou odsáván její gelový obsah. V další fázi je do oka implantována měkká umělá nitrooční čočka příslušné dioptrické hodnoty. Celý chirurgický zákrok trvá obvykle patnáct až třicet minut. Technika operace je precizně propracována a zkušenosti umožňují zákrok provést s vysokou mírou bezpečnosti.

Lékaři Oční kliniky Lexum dosud provedli u pacientů se šedým zákalem a u pacientů s vysokými dioptrickými vadami více než 40 000 operací čočky. Refrakční výměnu čočky doporučujeme většinou lidem starším 40-ti let věku. Mladší lidé mají totiž většinou ještě zachovanou schopnost zaostřit na blízko pomocí vlastní čočky uvnitř oka. Po 45-ti letech věku je tato schopnost u většiny lidí poklesem pružnosti čočky do značné míry ztracena. Jelikož je v průběhu refrakční výměny čočky gelový obsah čočky odstraněn, došlo by u mladších lidí ke ztrátě schopnosti zaostřit bez brýlí na blízko. Díky pokroku ve vývoji nitroočních čoček je dnes u některých pacientů možné nahradit ztrátu schopnosti zaostřit na blízko implantací multifokální nitrooční čočky.


Co lze očekávat po zákroku

Obnova zraku je velice rychlá. Již první den po operaci lze očekávat velmi dobré vidění, někdy mírně zamlžené pooperačním otokem očních tkání. Toto zamlžení mizí v průběhu jednoho až dvou dnů po operaci. Jeden až tři týdny po operaci je nutné kapat antibiotické a steroidní oční kapky s protizánětlivým účinkem.


Možné komplikace

Riziko odchlípení sítnice (méně než 0,3%) - U dalekozrakých pacientů je riziko odchlípení sítnice minimální. Krátkozrací lidé mají oči delší než je norma, což činí sítnici náchylnější k jejímu odchlípení. Přídavné riziko operací je extrémně malé. Nutností je pečlivé vyšetření sítnice před operací, které pomůže určit míru rizika u jednotlivých pacientů. V případě, že by k odchlípení sítnice skutečně došlo, je v naprosté většině případů možné jeho účinné chirurgické řešení.

Endoftalmitida - infekční pooperační zánět (méně než 0,1%) - Endoftalmitida je prudký infekční nitrooční pooperační zánět. Mezi příznaky patří náhlé zhoršení vidění, stupňující se bolest oka, silné zčervenání oka, otok víček a spojivky. Později se může objevit i malátnost a horečka s třesavkou. Při podezření na endoftalmitidu je nutno ihned vyhledat očního lékaře. Endoftalmitida se léčí podáváním antibiotik a chirurgickým odstraněním zánětlivého výpotku oka.

Ostatní komplikace (méně než 1 %) - Vzácně může dojít v průběhu operace nebo v pooperačním období ke krvácení do nitra oka, zvýšení nitroočního tlaku, k otoku rohovky, k posunu implantované čočky. U některých pacientů může být v průběhu operace zjištěno narušení původního lidského pouzdra nebo jeho závěsu. V takovém případě je někdy vhodnější umělou nitrooční čočku implantovat teprve s odstupem několika týdnů či měsíců. Komplikace jsou většinou dobře zvládnutelné podáváním léčiv či dalším zákrokem. Vzácně pacienti mohou udávat reflexy povrchu čočky.


Nové články

Naši partneři

Rubriky článků