Excimerový laser LADARVision 4000 | OčníVady.cz

Excimerový laser LADARVision 4000

1

V průběhu laserového kroku je dioptrický profil oční rohovky měněn sérií přesně definovaných a zaměřených fotonů laserového záření. Změny profilu je dosaženo v průběhu několika desítek sekund aplikací několika stovek až tisíců jemných laserových stop o průměru 0.8 mm, které se vzájemně překrývají. Počet i poloha umístění laserových stop musí přesně odpovídat stupni a typu dioptrické vady, průměru optické zóny a řadě dalších parametrů.

Naše oči však prakticky neustále provádějí rychlé skokové (tzv. sakadické) pohyby. Tyto pohyby, které člověk většinou není schopen ovlivnit, mohou významně ovlivnit průběh laserového zákroku. Dalším zdrojem pohybu oka je pohyb celé hlavy v důsledku dechových pohybů a srdeční činnosti. Pro dobrý výsledek zákroku musí být jednotlivé pulsy laserového záření umístěny s vysokou spolehlivostí přesně do předem určených míst oční rohovky. Pokud by v průběhu zákroku nebyly volné i mimovolné pohyby oka správně vyhodnoceny a kompenzovány mohlo by dojít k nežádoucím změnám dioptrického profilu rohovky.Excimerový laser LADARVision 4000 je vybaven speciálním laserovým kompenzátorem očních pohybů - systémem LADARTracker. Tento laserový radar vyhodnocuje polohu oka 4000x za sekundu (tj. čtyřikrát za jednu tisícinu sekundy). Pomocí důmyslného systému speciálních mikrozrcadel jsou paprsky laseru a obraz přenášený do řídící jednotky v reálném čase vychylovány tak, aby byl pohyb oka na řídícím monitoru laserového přístroje softwarově stabilizován a paprsky laseru dopadaly na správná místa rohovky i při nekontrolovaných pohybech oka. Díky tomuto řešení vyvinutému původně NASA v rámci výzkumů financovaných americkou vládou grantem ve výši 35 milionů dolarů při programu Strategic Defense Initiative odpadá pacientům i lékařům starost o nepříznivý vliv očních pohybů na výsledek zákroku.

Tvorba extrémně hladkého výsledného povrchu rohovkové tkáně

Ve srovnání s jinými systémy produkuje LADARVision 4000 extrémně hladký povrch rohovkové tkáně. Hladkost povrchu je zásadním prvkem při zkrácení doby hojení rohovky a má přímý vliv na výsledek operace a kvalitu vidění. Hladkost povrchu je dána použitím technologie malé stopy s dokonalým vzájemným překrýváním tzv. „Gaussovských profilů“ jednotlivých stop. Tímto způsobem jsou odstraněna fokální energetická minima a maxima typická pro starší generace přístrojů, která mohou být zdrojem nepravidelností výsledného povrchu a poruch hojení.

Technologie tzv. malé laserové stopy

Na rozdíl od starších systémů, které najednou ozařují velké plochy rohovky laserovými stopami o průměru 2 až 6mm, používá LADARVision 4000 laserovou stopu o průměru pouhých 0,8 mm s Gaussovým rozložením energetické křivky. Pro pochopení významu malé stopy lze použít srovnání s velikostí rozlišení počítačové obrazovky. Čím menší je jednotlivý pixel a čím větší je rozlišení obrazovky, tím lepší je kvalita zobrazovaných obrázků. Menší stopa a postupná střídavá aplikace malých laserových stop na různá místa rohovky znamená také menší teplotní zátěž a prakticky nulový akustický šok. Menší stopa také umožňuje tvorbu složitých variabilních individuálních ablačních profilů tak, jak to vyžaduje metoda CustomCornea wavefront.

Kompenzace rotačních pohybů oka - tzv. cyklotorze

Vyšetřování zrakové ostrosti a stanovení potřebné dioptrické korekce probíhá zpravidla vsedě. Je-li součástí vady i astigmatismu, je třeba určit jeho osu, kterou vztahujeme k výchozí horizontále. Při změně polohy těla ze sedu do lehu (zákrok se provádí vleže) však dochází k rotačním pohybům oka kolem jeho předozadní osy – k tzv. cyklotorzi. To má vliv na změnu osy korekčního cylindrického skla o 5 až 45 stupňů. Laserový přístroj LADARVision 4000 je vybaven kompenzátorem cyklotorze, který analyzuje rotační složku odchylky a převede nastavení osy cylindrické korekce do polohy, která odpovídá skutečnému stavu oka ležícího pacienta. Tím se výrazně zlepšuje a zpřesňuje výsledek zákroku u pacientů s astigmatismem a kombinovanými vadami. Pro kombinaci stranové a rotační kompenzace pohybů přístrojem LADARVision 4000 se vžil pojem „prostorová registrace“.

Možnost korekce minimálních stupňů dioptrických vad

Díky technologii malé stopy a prostorové registraci obrazu oka je LADARVision 4000 schopen provádět i jemné změny rohovkového profilu v řádu desetiny dioptrií. To umožňuje primární korekci i velmi malých stupňů krátkozrakosti, dalekozrakosti, astigmatismu a aberací vyšších řádů, stejně jako jemné doladění případných refrakčních residuí.


Nové články

Naši partneři

Rubriky článků