Odstranění dioptrií laserem | OčníVady.cz

Odstranění dioptrií laserem

korekce-laserem

Předběžné vyšetření

V dnešní době je korekce refrakčních vad excimerovým laserem považována za účinnou a spolehlivou metodu refrakční chirurgie, která stále prochází dynamickým vývojem. Mezi současné metody excimerové rohovkové laserové refrakční chirurgie patří:

PRK, LASEK a Epi-LASIK

První tři metody PRK, LASEK a Epi-LASIK řadíme mezi povrchové metody, LASIK a SBK mezi metody s vytvářením epitelostromálního laloku. Metody se tedy primárně liší v tom, od jaké vrstvy začne excimerový laser provádět fotoablaci. U povrchových metod je to Bowmanova membrána (po separaci epitelové vrstvy) a následuje fotoablace předního stromatu, u metody LASIK stromální tkáň po odklopení poměrně tlustého epitelostromálního laloku (cca 130–160 mikronů), u SBK pak přední stromální tkáň po odklopení poměrně tenkého epitelostromálního laloku (cca 90–100 mikronů).


LASIK, FemtoLASIK

Povrchové metody se technicky liší v separaci epitelu. U metody PRK je to manuální deepitelizace, u metody LASEK odloučení epitelového laloku pomocí ředěného roztoku alkoholu (většinou 20%), který se nakape do kádinky a nechá působit přibližně 20–40 s (velikost laloku závisí na velikosti trepanu), u metody Epi-LASIK se využívá epikeratomu, což je tupý břit separující epitel od Bowmanovy membrány. U metody PRK je tak epitel zničen, u LASEK zůstává určité procento epitelových buněk i přes působení alkoholu viabilních, u metody Epi-LASIK je epitelový lalok většinou kvalitní s menší destrukcí epitelových buněk. Jak u metody LASEK, tak u metody Epi-LASIK je možné po laserové ablaci epitelový lalok ponechat či jej odstranit (závisí na chirurgovi; existují totiž důvody pro i proti ponechání či odstranění). U metod LASIK a SBK se vytváří epitelostromální lalok s využitím mikrokeratomu nebo femtosekundového laseru. Mikrokeratom má ostrý oscilující břit vytvářející řez v požadované tloušťce stromatu. Femtosekundový laser je při tvorbě laloku přesnější než mikrokeratom, je tedy spolehlivější a bezpečnější (zejména u strmých či plochých rohovek nebo u SBK).

Rozsah vad

Metody excimerové rohovkové chirurgie řeší poměrně široké spektrum refrakčních vad. Indikace dle velikosti a charakteru refrakční vady (myopie, hypermetropie, astigmatismus, aberropie, presbyopie) se mezi povrchovými operacemi a metodou LASIK často překrývají. Závisí na dalších faktorech a preferencích chirurga a pracoviště. Přibližně je možné držet se následujícího schématu.

Povrchové metody (LASEK, PRK, EPILASIK):

Podpovrchové metody (LASIK, FemtoLASIK):

Korekce vyšších refrakčních vad

Korekce vyšších refrakčních vad již většinou spadá do oblasti nitrooční refrakční chirurgie s implantací fakických nitroočních čoček. Před laserovou operací je důležité anamnesticky zjistit některé důležité údaje a odhalit eventuální překážky k provedení operace. Mezi kontraindikace (absolutní či relativní) laserového refrakčního zákroku řadíme.

Celkové kontraindikace:

Oční kontraindikace

Vhodnost zákroku

Vhodným kandidátem pro operaci je osoba starší 21 let se stabilní refrakční vadou, bez očních onemocnění, bez onemocnění pojiva či jiných závažných celkových chorob, která má realistická očekávání, zná komplikace, je ochotna podstoupit riziko a bude dodržovat pooperační režim. U presbyopických pacientů je nutné zvážit, zdali není vhodnější jiná metoda refrakční chirurgie.

Předoperační vyšetření

Předoperační vyšetření zahrnuje: refrakci objektivní a subjektivní, keratometrii, nekorigovanou zrakovou ostrost, nejlépe korigovanou zrakovou ostrost, kontrastní citlivost, rohovkovou topografii či Orbscan, aberometrii a pupilometrii, pachymetrii/biometrii, vyšetření předního segmentu se zaměřením na víčka, slzný film (Schirmerův test + BUT – „break-up time“ test), přítomnost vaskularizací při limbu, rohovku, přední komoru, duhovku a stav zornice, transparenci a patologii čočky. Následuje vitreoretinální vyšetření v arteficiální mydriáze se zaměřením na degenerativní myopické změny, zrakový nerv či jiné patologie zadního segmentu. Součástí vyšetření je také měření nitroočního tlaku, eventuálně počítačová perimetrie (vyšetření zorného pole) či další specifická vyšetření.

Předoperační opatření zahrnuje vysazení měkkých kontaktních čoček 2 týdny před zákrokem, tvrdých kontaktních čoček 1 měsíc před zákrokem, totéž platí i pro předoperační vyšetření. V den zákroku je důležité se nelíčit, nepoužívat make-up, pleťový krém, parfém či jiný lokální přípravek.

VIDEO: 3D animace - Operace oka - Odstranění dioptrií laserem

Zdroj obrázku: Freeimages.com

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.


Nové články

Naši partneři

Rubriky článků