Laserový zákrok LASEK | OčníVady.cz

Laserový zákrok LASEK

1

LASEK je laserový zákrok používaný ke korekci nižší, střední a vyšší krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatismu . Metoda LASEK je relativně nová metoda, která má některé výhody metody při zachování technické jednoduchosti metody .

Průběh operace LASEK

V průběhu procedury pacient leží na pohodlném lehátku. Povrch oka je dokonale znecitlivěn anestetickými kapkami. Oko a jeho okolí je kryto sterilní rouškou a pod víčka je umístěn malý rozvěrač, který brání mrkání v průběhu operace. V průběhu zákroku chirurg odstraňuje pomocí excimer laseru mikroskopické částečky tkáně povrchu oka. Změnou tvaru a zakřivení přední plochy rohovky dochází k ovlivnění paprsků světla, které se znovu sbíhají na sítnici v místě nejostřejšího vidění.
LASEK je méně invazivní než , protože ovlivňuje pouze povrchní oblasti rohovky. Oční rohovka se skládá několika vrstev. Povrchní měkká vrstva zvaná epitel je při metodě LASEK po aplikaci speciálního roztoku, který snižuje adhezi jednotlivých buněk epitelu odpreparována (bez použití keratomu – tj. na rozdíl od zde není proveden žádný řez), a v podobě tenkého epiteliálního laloku odklopena. Vlastním laserovým zákrokem je odstraněna vrstvička rohovkového stromatu. Po ukončení činnosti laseru je epiteliální lalok přiklopen zpět na své původní místo. V průběhu několika dní dojde k opětovnému přihojení a regeneraci epitelu. Mikrovrstva stromatu odstraněná laserem neregeneruje a udržuje nové zakřivení oční rohovky. Laser obvykle odstraňuje cca. 5 až 15% tloušťky rohovkového stromatu. Strukturální integrita oka zůstává plně zachována. Paprsek laseru díky své vlnové délce neprochází rohovkou a nijak tedy neovlivňuje tkáně uvnitř oka. Při korekci krátkozrakosti laserem odstraňujeme centrální oblast stromatu a tím snižujeme zakřivení rohovky. To umožňuje zaostřit světelné paprsky zpět na sítnici. Při nápravě astigmatismu vyrovnává laser odstraněním tkáně nepravidelné zakřivení rohovky. Na konci zákroku operatér překryje povrch oka speciální kontaktní čočkou, která oko chrání po dobu prvních dnů hojení. Čočka zůstává v oku ve dne i v noci po dobu čtyř dní. Doba aplikace laserové energie je obvykle kratší než jedna minuta a celý LASEK jednoho oka trvá přibližně pětpatnáct minut.

Co lze očekávat po zákroku

Obnova zraku na úroveň dobrého vidění po LASEK obvykle trvá několik dní. Pacient vidí již několik minut po operaci, ale obraz je zamlžený. K dobrému vidění je nutná obnova povrchní epitelové vrstvy. Epitel se přihojí a regeneruje v průběhu tříčtyř dnů. Hladký a lesklý povrch oka po čtyřech dnech opět umožňuje čisté vidění. Po zhojení epitelu je možný návrat do zaměstnání, řízení auta a vykonávání dalších obvyklých aktivit.

Většina lidí pociťuje v prvních dnech po LASEK určité obtíže spojené s hojením povrchu oka. Patří mezi ně slzení, zčervenání oka a větší či menší pocit řezání a pálení očí. Malé procento pacientů udává vyslovenou bolest očí v průběhu prvního pooperačního dne. Všichni pacienti bývají podrobně poučeni o opatřeních, kterými lze uvedené obtíže minimalizovat. V průběhu prvních dnů po LASEK podáváme antibiotické kapky a kapky příznivě ovlivňující hojení. Zraková rehabilitace je delší a pooperační obtíže jsou u LASEK větší než u . V dalších týdnech po zákroku může část pacientů pociťovat mírný pocit suchých očí, tříštění světla, sníženou ostrost vidění za šera a pocit kruhů kolem jasných světel v noci. Obtíže jsou častější a větší u lidí se širokou zorničkou. Tyto nežádoucí příznaky jen zřídka narušují obvyklé činnosti a zpravidla mizí v průběhu dalších měsíců po zákroku.

K úplné stabilizaci zraku dochází většinou v průběhu druhéhočtvrtého měsíce po LASEK. Po tuto dobu podáváme kapky napomáhající příznivé přestavbě rohovkové tkáně. U naprosté většiny pacientů lze dosáhnout uspokojivého výsledku jedním zákrokem. U některých pacientů je možné výsledné vidění doladit doplňujícím zásahem. Po čase stanoveném lékařem je možné provést doplňující LASEK nebo použít jinou techniku refrakční chirurgie.

Možné komplikace

Závažné komplikace jsou vzácné a pokud vzniknou, bývají většinou řešitelné aplikací léčiv či dalším zákrokem. Níže uvedený výskyt komplikací odráží zkušenosti mnoha světových pracovišť.

VIDEO: Průběh laserového zákroku LASEK

Zdroj obrázku: Freeimages.com

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.


Nové články

Naši partneři

Rubriky článků