Laserový zákrok PRK | OčníVady.cz

Laserový zákrok PRK

1

V průběhu procedury pacient leží na pohodlném lehátku. Povrch oka je dokonale znecitlivěn anestetickými kapkami. Oko a jeho okolí je kryto sterilní rouškou a pod víčka je umístěn malý rozvěrač, který brání mrkání v průběhu operace. V průběhu zákroku chirurg odstraňuje pomocí excimer laseru mikroskopické částečky tkáně z povrchu oka. Změnou tvaru a zakřivení přední plochy rohovky dochází k ovlivnění paprsků světla, které se znovu sbíhají na sítnici v místě nejostřejšího vidění. PRK je méně invazivní než , protože ovlivňuje pouze povrchní oblasti rohovky. Při korekci krátkozrakosti laseremodstraňujeme centrální oblast stromatu, a tím snižujeme zakřivení rohovky. To umožňuje zaostřit světelné paprsky zpět na sítnici. Při nápravě astigmatismu vyrovnává laser odstraněním tkáně nepravidelné zakřivení rohovky.Jak pracuje laser

Laserový radar vyhodnocuje polohu ošetřovaného oka několik tisíckrát za vteřinu. Tyto informace jsou předávány řídící jednotce laseru, která pomocí speciálního systému korekčních mikrozrcadel kontroluje pohyb laserového paprsku tak, aby i při pohybu oka dopadl vždy na správné, předem určené místo.

Oční rohovka se skládá několika vrstev. Povrchní měkká vrstva zvaná epitel má velkou schopnost regenerace. Před aplikací laserového světla je operatérem místa budoucí léčby opatrně odstraněna. Vlastním laserovým zákrokem je odstraněna vrstvička rohovkového stromatu. U pacientů s vyšším počtem dioptrií (zejména tam, kde se vyšší počet dioptrií kombinuje se širší vzornicí) a u pacientů s rizikem abnormálního hojení aplikujeme v některých případech po vlastním laserovém zákroku na povrch rohovkového stromatu speciální antibiotikum MMC, které modeluje pooperační hojení rohovky.

Závěr

Na závěr operace překryje chirurg povrch oka speciální kontaktní čočkou, která oko chrání po dobu prvních dnů hojení. Čočka zůstává v oku ve dne i v noci po dobu čtyř dní. Doba aplikace laserové energie je obvykle kratší než jedna minuta a celá PRK jednoho oka trvá přibližně pět až deset minut. V průběhu několika dní po PRK vrstva epitelu spontánně regeneruje a dokonale obnoví hladký a lesklý povrch oční rohovky. Mikrovrstva stromatu odstraněná laserem neregeneruje a udržuje nové zakřivení oční rohovky. Laser obvykle odstraňuje cca. 5 až 20% tloušťky rohovkového stromatu. Strukturální integrita oka zůstává plně zachována. Paprsek laseru díky své vlnové délce neprochází rohovkou a nijak tedy neovlivňuje tkáně uvnitř oka. .

Obnova zraku po PRKu

Obnova zraku na úroveň dobrého vidění po PRK obvykle trvá několik dní. Pacient vidí již několik minut po PRK, ale vidění je zamlžené. K dobrému vidění je nutná obnova povrchní epitelové vrstvy. Epitel se hojí v průběhu tří až čtyř dnů. Hladký a lesklý povrch oka po čtyřech dnech opět umožňuje čisté vidění. Po zhojení epitelu je možný návrat do zaměstnání, řízení auta a vykonávání dalších obvyklých aktivit.

Hojení

Většina lidí pociťuje v prvních dnech po PRK určité obtíže spojené s hojením povrchu oka. Patří mezi ně slzení, zčervenání oka a větší či menší pocit řezání a pálení očí. Malé procento pacientů udává vyslovenou bolest očí v průběhu prvního pooperačního dne, která je účinně tlumena analgetiky a anestetickými kapkami. Všichni pacienti bývají podrobně poučeni o opatřeních, kterými lze uvedené obtíže minimalizovat. V průběhu prvních dnů po PRK podáváme antibiotické kapky a kapky příznivě ovlivňující hojení. V dalších týdnech po zákroku může část pacientů pociťovat mírný pocit suchých očí, tříštění světla, sníženou ostrost vidění za šera a pocit kruhů kolem jasných světel v noci. Obtíže jsou častější a větší u lidí se širokou zorničkou. Tyto nežádoucí příznaky jen zřídka narušují obvyklé činnosti a zpravidla mizí v průběhu dalších měsíců po zákroku.

Stabilizace zraku po PRKu

K úplné stabilizaci zraku dochází většinou v průběhu druhého až čtvrtého měsíce po PRK. Po tuto dobu podáváme kapky napomáhající příznivé přestavbě rohovkové tkáně. U naprosté většiny pacientů lze dosáhnout uspokojivého výsledku jedním zákrokem. U některých pacientů je možné výsledné vidění doladit doplňujícím zásahem.


Nové články

Naši partneři

Rubriky článků