Makulární degenerace sítnice

Makulární degenerace je vážné onemocnění, které postihuje sítnici a způsobuje ztrátu centrálního vidění. Objevuje se převážně ve vyšším věku, jeho průběh je různě rychlý a někdy vede k praktické ztrátě zraku. Makulární degenerace postihuje centrální část sítnice (žlutou skvrnu), a to většinou jen v jednom oku - druhé oko však bývá postižené v průběhu několika dalších let.

Existují 2 formy onemocnění

Onemocnění má dvě formy - suchou a vlhkou. Suchá forma způsobuje atrofii pigmentového epitelu sítnice a fotoreceptorů, přičemž zhoršování zraku probíhá relativně pomalu. Tato forma se diagnostikuje u 90% postižených makulární degenerací, ale jen u 12 - 21% způsobuje závažnou poruchu zraku. V případě vlhké formy onemocnění dochází k prorůstání nově vytvořených cév pod sítnici, což způsobuje prosakování a krvácení do sítnice a pod sítnici, otok sítnice, případně její odloučení. Postihuje jen asi 10% nemocných s makulární degenerací a má poměrně rychlý až dramatický průběh. Ve vyspělých zemích bývá nejčastější příčinou praktické slepoty u lidí ve věku nad 55 let.

Rizikové faktory makulární degenerace

Mezi rizikové faktory patří věk, genetické vlivy, pohlaví (více se objevuje u žen), kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, kouření a špatná životospráva.

Příznaky a projevy makulární degenerace

Pro lepší pochopení - sítnice je hlavním orgánem zraku. Zachycuje pozorovaný obraz a pomocí zrakového nervu ho posílá do zrakových center v mozku. Centrální část sítnice - makula - zabezpečuje ostré vidění detailů a je důležitá při čtení, řízení auta a podobně. Pokud tedy človek onemocní vlhkou formou makulární degenerace, je postižen poklesem centrální zrakové ostrosti - pacient vidí uprostřed svého vidění šedé stíny nebo černé skvrny. Periferní vidění většinou zůstává neporušené. Vlivem onemocnění ztrácí člověk schopnost čtení, rozpoznávání barev, sledování televize či dokonce rozpoznávání obličejů. Často se objevují deformace vnímaného obrazu a výpadek centrální části zorného pole, což může vést až ke ztrátě samostatnosti a v nejhorším případě i k praktické slepotě. Při suché formě onemocnění se objevuje rozmazané vidění, zhoršené vidění ve tmě nebo při soumraku, zhoršená schopnost zaostření, v pokročilé fázi může dojít i k celkovému výpadku zorného pole.

Ani jednu z forem onemocnění neprovázejí bolesti.

Opravdu, makulární degeneraci nedoprovázejí bolestivé příznaky. Jediné, co při vlhké formě onemocnění pacient vnímá, je ztráta schopnosti číst a rozpoznávat barvy a šedé stíny nebo černé skvrnky v centrální části zorného pole. Lidé mohou mít často problémy se sledováním televize nebo dokonce s rozpoznáváním obličejů. Při těchto všech příznacích zůstává periferní vidění neporušené. Způsobuje to fakt, že makulární degenerace poškozuje zejména centrální část sítnice, tzv. makulu, která je zodpovědná za zobrazování detailů ve středu zorného pole.

Jak se makulární degenerace řeší

Makulární degenerace patří k onemocněním, které bohužel nelze zcela vyléčit ani moderními léčebnými postupy. Lze však do určité míry ovlivnit jejich průběh a další vývoj onemocnění účinně zastavit. Léčbou však nelze zajistit normální vidění. Pro zachování zraku je však nezbytné, aby pacienti přicházeli k lékaři včas, resp. aby pravidelně docházely na preventivní prohlídky, při nichž lze zaznamenat změny na sítnici.

Navzdory současným možnostmi medicíny dosud léčba suché formy makulární degenerace neexistuje. Lékaři doporučují užívat doplňky stravy s obsahem luteinu, vitamínu E a zinku. Vlhkou formu onemocnění naopak lze ovlivnit a účinně zastavit biologickou léčbou - injekcemi antiVEGF. Biologická léčba potlačuje růst nových cév, zabraňuje krvácení a otokům a výrazně zlepšuje zrakovou ostrost. Léčba je bezbolestná, látka se aplikuje injekčně po předchozím znecitlivění přímo do oka. U části pacientů dochází ke zlepšení vidění, u většiny se změny na sítnici stabilizují a dál se nezhoršují.

Možnosti léčby makulární degenerace jsou omezené, a proto odborníci doporučují nezapomínat na prevenci, kterou lze riziko vzniku tohoto onemocnění do určité míry ovlivnit. Důležitá je zdravá a vyvážená strava s dostatkem antioxidantů. Celkové onemocnění lze léčit podle doporučení lékaře - to znamená omezit kouření, chránit si zrak před sluncem a při operaci šedého zákalu a dalších zákrocích dát přednost nitroočním čočkám se žlutým filtrem, který chrání sítnici.

Koho nejvíc ohrožuje?

Výzkumy potvrdily, že na vznik nemoci jsou náchylné ženy a kuřáci. Její rozvoj podporují poruchy tukového metabolismu, cukrovka, arterioskleróza, kouření, zvýšená zraková námaha, nedostatek pohybu, obezita a špatný životní styl. Makulární degenerace se nedá vyléčit, ale včasná léčba může zabránit zhoršování zraku. Většina pacientů však přichází na první vyšetření pozdě. Každému člověku ve věku nad padesát let hrozí toto onemocnění, a proto by měl pravidelně navštěvovat očního lékaře. Jen odborník dokáže diagnostikovat makulární degeneraci.

Udělejte si oční test

Hrozí vám makulární degenerace? Udělejte i oční test - část Amslerova mřížka.

VIDEO: Makulární degenerace - příběh úspěšné léčby

Makulární degenerace - Výpovědi pacientů a lékařů

Komentáře rss


, Chtěl bych radu odpovědět
avatar
Moje sestra má makulární deformaci sítnice.Chodí na injekce které jsou aplikovány do nemocného oka.Chtěl bych se zeptat zda jsou nějaké pokusy kdy tato sítnice je vytvořena z dna pacienta tedy uměle vytvořená sítnice.Jsem laik ale dle různých stůdií lze vytvořit implantáty.Tedy se ptám,jsou pokusy tuto sítnici vtvořit?Zda se na tom pracuje.Výskum.

Nové články

Naši partneři

Rubriky článků