Vyšetření zraku

Dioptrická skla - fokometr

Měření dioptrických skel pomocí fokometru.

Nitrooční tlak - tonometr

Měření nistroočního tlaku pomocí bezkontaktního tonometru.

Zorné pole - perimetr

Vyšetření zorného pole pomocí perimetru.

Objektivní refrakce - autokeratorefraktometr

Měření objektivní refrakce pomocí autokeratorefraktometru.

Zakřivení rohovky - topograf

Měření zakřvení rohovky pomocí topografu.

Šíře zornice - pupilometr

Měření šíře zornice pomocí pupilometru.

Měření tloušťky rohovky - pachymetr

Měření tloušťky rohovky pomocí pachymetru.


Nové články

Naši partneři

Rubriky článků