Oční lékař MUDr. Radoslava Uhmannová (Fakultní nemocnice Hradec - Králové)

Funkce:

Telefonický kontakt:

E-mail: ruhmanno@fnbrno.cz

 

Vzdělání

1979                                            Universita J. E. Purkyně Brno – lékařská fakulta, všeobecný směr

Atestace:                                    Specializace pro obor oftalmologie

                                                      1987 -  I. stupeň

                                                     1995 - II. stupeň  - s prací Ultrazvuková diagnostika nitroočních tumorů

Přehled praxe:                           

1979 –1989                                  sekundární lékař oční kliniky FNsP Brno sv. Anna

1989 – dosud                               sekundární lékař oční kliniky FN Brno

< Zpět na oční kliniku Fakultní nemocnice Hradec - Králové


Nové články

Naši partneři

Rubriky článků